Materská škola na Hlavnej ulici bude otvorená od 1. do 23. júla 2021 na základe zisteného záujmu zo strany rodičov. Fungovať by mala  v troch triedach.

Materská škola na Maurerovej ulici bude v prevádzke počas prvých dvoch júlových týždňov - v dvoch triedach.