Mesto Krompachy je krásne mesto Slovenska, nie je také, ako ho vykresľujú niektoré médiá.