Mesto zriadilo nasledujúce kontaktné miesta  pre sčítanie:

1. Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 115/1, 053 42 Krompachy

Prevádzkové hodiny:              Po:         8:00 - 11:30         12:30 - 15:30     

                                            Ut:         8:00 - 11:30         12:30 - 15:30

                                            St:          8:00 - 11:30         12:30 - 17:00

                                            Št:          8:00 - 11:30         12:30 - 15:30

                                            Pi:          8:00 - 11:30         12:30 - 14:00

2. Komunitné centrum Krompachy, Hornádska ulica 584/49, 053 42 Krompachy

Prevádzkové hodiny:              Po:         7:30 - 11:30         12:30 - 15:00     

                                            Ut:         7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

                                            St:          7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

                                            Št:          7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

                                            Pi:          7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

Obyvateľ, ktorý nie je z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov schopný dostaviť na kontaktné miesto má možnosť požiadať o mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov.

O mobilného asistenta môžete  požiadať na telefónnych číslach:

Mestský  úrad Krompachy - tel.: 053/419 22 17, mobil: 0918 342 056.

Call centrum: 02/20 92 49 19

Po objednaní si mobilného asistenta, mobilný asistent  kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta.

Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania, je možné si spätne overiť zavolaním na uvedené tel. čísla mestského úradu. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v meste.

POZOR!

Ak ste o mobilného asistenta nepožiadali, žiadny mobilný asistent sčítania NECHODÍ k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať mestský úrad alebo políciu.