Stavanie mája má v Krompachoch dlhoročnou tradíciou. Nebolo tomu inak ani tento rok. Hoci aktuálna situácia nedovoľuje organizovať kultúrne akcie väčšieho rozsahu, chlapi na nežnejšiu časť nášho mesta nezabudli a máj im postavili.

„Keď sa povie prvý máj a stavanie mája, ako prvé ma napadne príchod jari, hudba, tanec, spev a zábava,“ povedal nám folklorista Miroslav. Ten spolu s ďalšími kolegami smrek vyzdobili a na pleciach preniesli pred rímsko-katolícky kostol.

Tohtoročná komornejšia atmosféra bola o čosi tichšia, ako po iné roky. Folkloristom chýbalo aj publikum, ktoré sa zvykne inokedy prizerať stavaniu mája. „Po iné roky to tu viac žilo, bol spev, tanec, hudba. Robili sme to pre verejnosť a niektorí ľudia si s nami aj zatancovali. Teraz je to tak trocha smutnejšie,“ poznamenal Jozef.

„Máj sme postavili pre všetky ženy a dievčatá v meste, aby sme im urobili radosť. A všetky ženy, ktoré ešte nie sú, by sa tak mohli toho roku vydávať,“ doplnil s úsmevom jeho kolega, tiež Jozef.

„Želáme všetkým ženám, aby boli zdravé, usmievavé a šťastné po celý rok a hlavne, aby nás mali radi, tak ako ich máme radi my,“ dodali jednohlasne chlapci z FS Krompašan. Okrem dvoch Jozefov a Miroslava, ruku k dielu pridali aj ďalší Jozef, Dárius, Dávid a Andrej.