Ešte v minulom roku bola časť tejto komunikácie (cesta III/3255) súvisle opravená v časti Dorotea. Cesta je však pomerne frekventovaná a zaslúžila by si komplexnejšiu opravu. Na tú sme sa pýtali u správcu cesty - Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK). Podľa informácií z Oddelenia dopravy Úradu KSK, Správa ciest KSK pripravuje v roku 2021 úpravu ďalšieho úseku cesty III/3255 Krompachy – Slovinky.

Pôjde o úsek od križovatky s cestou druhej triedy v Krompachoch (II/547) po obchod v obci Slovinky. Oprava cesty bude v celkovej dĺžke 5,5 kilometra a šírke 6 metrov. Ako nám na oddelení dopravy potvrdili, stavebná úprava je v príprave, presný termín realizácie zatiaľ nie je známy.