Asistované sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov.

Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať s pomocou stacionárneho asistenta.

Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Kontaktné miesta zriadené Mestom Krompachy pre asistované sčítanie:

  1. Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 115/1, 053 42 Krompachy

Telefónne číslo:                        0918 963 514 

E-mailová adresa:                     kontaktnemiesto.msu@krompachy.sk 

Prevádzkové hodiny:           Po:         8:00 - 11:30         12:30 - 15:30     

                                            Ut:         8:00 - 11:30         12:30 - 15:30

                                            St:          8:00 - 11:30         12:30 - 17:00

                                            Št:          8:00 - 11:30         12:30 - 15:30

                                            Pi:          8:00 - 11:30         12:30 - 14:00

  1. Komunitné centrum Krompachy, Hornádska ulica 584/49, 053 42 Krompachy

Telefónne číslo:                        0918 963 519 

E-mailová adresa:                     kontaktnemiesto.kc@krompachy.sk

Prevádzkové hodiny:           Po:         7:30 - 11:30         12:30 - 15:00     

                                            Ut:         7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

                                            St:          7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

                                            Št:          7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

                                            Pi:          7:30 - 11:30         12:30 - 15:00

Obyvateľ, ktorý nie je z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov schopný dostaviť sa do kontaktného miesta, má možnosť požiadať o mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom.

Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na:

  • Mestský úrad Krompachy, : 053/419 22 17, 0918 342 056.
  • call centrum (číslo bude zverejnené po spustení asistovaného sčítania na stránke www.scitanie.sk

Po objednaní si mobilného asistenta, mobilný asistent  kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta.

Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania, je možné si spätne overiť zavolaním na Mestský úrad Krompachy na mobilnom tel. čísle 0918 342 056. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v meste.

POZOR!

Ak ste o mobilného asistenta nepožiadali, žiadny mobilný asistent sčítania NECHODÍ k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať mesto na vyššie uvedenom čísle alebo políciu.