Najčastejšie sú máje z brezy alebo smreku. Platí, čím vyšší a štíhlejší strom, tým lepšie. Krivý alebo rozkošatený strom je hanbou pre toho, kto ho stavia, ale aj pre dievča, ktoré ho dostane. Máje sa zdobia rôznymi mašľami či stužkami. Stavajú sa v predvečer prvého mája.

Je to tradícia spojená so spevom a tancom. Chlapci dievčatá poriadne vytancujú a tie im za to nalejú niečo dobré na posilnenie. Aj v našom meste sa stavanie mája stalo milou tradíciou. V posledný aprílový deň. Už tradične folkloristi z FS Krompašan a DFsk Krompašanček sa starajú o pravú májovú atmosféru.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa tohtoročné stavanie mája v našom meste ponesie v komornej atmosfére. Folkloristi máj na námestí postavia, bez účasti divákov. Obyvatelia mesta, najmä jeho nežnejšia časť, tak o svoj tradičný, vyzdobený máj neprídu.

Táto májová tradícia bola v našom meste za ostatné roky spojená aj so symbolickým odomykaním fontán a krompašských prameňov. Tie sa v tomto roku odomknú symbolicky „na diaľku“. Bez účasti divákov.