Zelené a žlté vrecia s odpadom sa budú zberať na 17 stanovištiach v meste. Začiatok je o 14.30 hod. pri bytovom dome na Baníckej štvrti. Posledná zastávka je na Poštovej 5 o 17.50 hod. Každý, kto má záujem sa môže do adresného zberu zapojiť.

Novinka, ktorú mesto pre obyvateľov zaviedlo, so sebou prináša úľavu na poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Zberajú sa triedené zložky ako plast a sklo. Krompašanom mesto poskytne vrecia na odpad, ktoré je možné vyzdvihnúť si na Mestskom úrade v Krompachoch. 

Zapojte sa a ušetríte tým svoje výdavky. Pomôžete aj mestu zvýšiť úroveň vytriedeného odpadu.