Vlastnoručne s láskou vyrobené pestrofarebné a invenčné pohľadnice v uplynulých dňoch seniorom doručili mestské opatrovateľky, ktoré sa o nich starajú. Školáci boli radi, že týmto spôsobom aspoň trocha seniorov potešili. Mesto šikovným a kreatívnym školákom touto cestou ďakuje.