V novodobej histórii Krompách ide tak už o druhú medailu vydanú pri príležitosti výročia vzbury. Prvá, bola vydaná pred polstoročím v roku 1971 k 50. výročiu vzbury. Aktuálnu, Mesto Krompachy emitovalo v náklade 300 kusov. Vyrazená je do mosadze a postriebreného kovu. Má tvar kotúča o priemere 50 mm.

Autorom výtvarného návrhu je Štefan Novotný, rodák zo susedných Sloviniek, ktorý pôsobí ako výtvarník a medailér v Mincovni v Kremnici. Na lícnej strane medaile je zobrazená budova bývalých krompašských železiarní a erb mesta. Na rubovej strane pred budovou železiarne, zlievarne na Starej Maši sú vyobrazení šiesti robotníci – obete Krompašskej vzbury.

„Výročia historických udalostí, nás obvykle prebudia k návratom, k spomienkam o to viac ak sú okrúhle 50 rokov, 100 rokov a viac. Tento rok sme si pripomenuli 100 rokov od krvavej udalosti, ktorá sa udiala v našom meste, a ktorá ovplyvnila osud mesta na nasledujúce roky,“ zdôraznil zástupca primátorky Ing. Dárius Dubiňák.

Ako priblížil niektorými pamätnými medailami mesto už obdarovalo významné osobnosti, rodákov i niekdajších predstaviteľov mestskej samosprávy. Medaila však nie je jedinou, ktorá  bude storočnicu Krompašskej vzbury pripomínať. Z dielne Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi už čoskoro vzíde publikácia venovaná týmto udalostiam. Podľa krompašského viceprimátora by mala byť hotová začiatkom letných mesiacov.

Prvú pamätnú medailu spred päťdesiatich rokov vyrazili do striebra. Rovnako, ako tá súčasná, má tvar kotúča s priemerom 70 mm. Na averze medaile sú reliéfne vyrazené tri postavy stojacich robotníkov a jedna postava ležiaceho robotníka. Nechýba vyrazený nápis Krompachy. Na rubovej strane je v hornej časti reliéfne znázornená vejúca zástava a pod ňou reliéfne vyrazený nápis k 50. výročiu Krompašskej vzbury 1921-1971. Na pravej strane oproti nápisu sú reliéfne znázornené štyri pravice. Pri dolnom obvode je znázornená silueta továrne a pod ňou vyryté Korkoš 70.