Tí, ktorí sa ešte nesčítali, môžu využiť asistované sčítanie obyvateľov, ktoré sa sa z dôvodu epidemickej situácie posunulo, presný termín realizácie asistovaného sčítania bude stanovený rozhodnutím predsedu ŠÚ SR v spolupráci Úradom verejného zdravotníctva tak, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľa ani asistenta.

Mesto Krompachy bude o termíne asistovaného sčítania včas informovať, odporúčame sledovať aj celoštátne média.

 

K 1.4.2021 sa sčítalo 6286 obyvateľov mesta, čo je  69,33%.