Mobilné odberné miesto na Kúpeľnej ulici č. 1373/22, Krompachy bude ďalej v prevádzke od 10.4.2021 , vždy  v sobotu a pondelok , v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.,

prestávka na dezinfekciu od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Posledné odbery sa robia do 11:45 hod.  a do 16:15 hod., aby bol zaistený priestor na vyhodnotenie testov.

V prípade zvýšeného záujmu o testovanie si vyhradzujeme právo upraviť odberné dni aj odberné časy.

Upozorňujeme, že na Mobilnom odbernom mieste v priestoroch multifunkčného ihriska pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica č. 1373/22 sa realizujú iba vyšetrenia antigénnymi testami.

Testovanie antigénnymi testami je pre všetkých občanov zdarma.