Na fotografiách si môžete pozrieť ako vznikalo sídlisko JUH, dnešná Mlynská a Slovinská ulica.