Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ.

Deti sú klenot, ktorý si zaslúži prvotriedneho majstra a umelca, ktorý svojou trpezlivou a mravčou prácou vybrúsi z nich klenoty zdobiace ľudský rod, človečenstvo.
Dobrá škola je tá, kde milujú deti a vážia si ich rodičov a učiteľov.

"Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí."
Jan Amos Komenský

Ďakujem Vám všetkým, ktorí odkaz Komenského napĺňate do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý a vzdelaný žiak.

Chcem Vám vyjadriť úctu a poďakovanie za Vašu zodpovednú a náročnú prácu.

Prajem Vám k sviatku, to, čo je najdôležitejšie v živote človeka, zdravie, kúsok šťastia a veľa osobných a pracovných úspechov.

S úctou

Iveta Rušinová
Primátorka mesta Krompachy
a
kolektív zamestnancov Mestského úradu