Jedným z nich je aj každoročné rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre občanov, aby mali možnosť uložiť objemný odpad z domácnosti. Minulý rok na jar, kedy pandémia začala, nebolo možné realizovať takýto zber.

Aj v tomto roku bude obmedzené jarné upratovanie bez veľkoobjemových kontajnerov. Tí občania, ktorí potrebujú uložiť staré nepotrebné veci, budú musieť tieto odviesť na zberný dvor.

Z tohto dôvodu je dohodnutá upravená prevádzková doba na zbernom dvore od 22.3.2021:

Pondelok, streda, štvrtok: 7:00 – 13:30

Utorok a piatok:    8:00 – 15:30

 

Konáre z orezu stromov v záhradách a dvoroch rodinných domov bude možné odviesť po vzájomnej dohode.

V týchto prípadoch je potrebné sa nahlásiť na telefónnom čísle 053 4192234, 053 4192212, resp. e-mailom: maria.halkova@krompachy.sk

 a dohodnúť miesto („adresu" uloženia), odkiaľ sa konáre odvezú.