Základná škola Zemanská 2, Krompachy

V ZŠ Zemanská  boli zakúpené germicídne žiariče, embosovací stroj, uzamykateľné skrinky do tried, rozhlasová ústredňa, stoly a lavičky pre outdoorové vyučovanie. Škola ďakuje všetkým, ktorí v minulých rokoch poukázali 2% zo zaplatenej dane z príjmov a vopred ďakujú  všetkým, ktorí majú ochotu ich aj tento rok podporiť.   

Na stránke školy https://zskrompachyzemanska.edupage.org/percenta2/ je zverejnené editované tlačivo a potvrdenie. Link priamo na tlačivo nájdete tu:https://cloud5r.edupage.org/cloud/vyhlasenie_2020.pdf z%3A5EH1SYlODPMr73ai4mR251HwIr9QhVAmIJRsMqHWavfmG0yIA%2Fa30i1IqE%2Bs0K9s .

 

Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy

V minulých rokoch získané finančné prostriedky využila na skvalitnenie vybavenia tried školským nábytkom. Aj v roku 2021 môžu rodičia, priaznivci, či široká verejnosť podporiť rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14, Krompachy a svojim darom zlepšiť, skvalitniť výchovno vzdelávací proces a spestriť život detí v škole. Vaše 2 % pre školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech detí.

Na stránke školy https://zskrompachymaurerova.edupage.org je zverejnené editovateľné tlačivo. Link priamo na tlačivo nájdete tu: https://cloud6p.edupage.org/cloud?z%3AaD8JuynNqlp6FJ%2Fc6hb1VDRZ7IAmDztpnnGZBxd%2FhQOQpEtyQ5TWwPAUxvjVU71X .

 

Materská škola Krompachy, Hlavnej ulica č. 3

MŠ má založené OZ Snehulienka. Občianske združenie bolo založené v roku 2011 za účelom finančne pomôcť materskej škole najmä 2% dane z príjmov. V roku 2020 pribudlo na účet OZ 245 €, ktoré boli určené na činnosti v zmysle Stanov OZ, a to na podporu modernizácie materiálno – technického zabezpečenia MŠ (nákup učebných pomôcok) a na kultúrne a športové aktivity detí. Touto cestou chceme osloviť rodičov, priateľov a širokú verejnosť o poukázanie Vašich 2% z dane. Celý postup, ako viete poukázať 2% nájdete na tomto odkaze: https://mskrompachy.edupage.org/percenta2/.

Za všetky školy Vám touto formou ďakujeme.