Na tejto stavbe prebieha ďalšia etapa obnovy Národnej kultúrnej pamiatky. Aktuálna etapa prináša budove pôvodný výzor vo forme obnovy okenných otvorov a montáži okien, obnovy dverí.

Táto kultúrna pamiatka sa zaradzuje medzi Á-čkové Národné kultúrne pamiatky, ktoré podporuje ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.