Cieľom bolo socializovať žiakov, ktorí boli počas dištančnej výučby izolovaní od kolektívu. Mohli si zároveň upevniť získané vedomosti a vyrovnať prípadné rozdiely vo výsledkoch, ktoré sa objavili pri dištančnom vyučovaní.

Žiaci plnili rôzne aktivity pod vedením vyučujúcich denne na štyroch vyučovacích hodinách. Nemuseli mať žiadne obavy, pretože sa neskúšalo, ani nedostávali domáce úlohy. Všetci boli pozitívne naladení, atmosféra bola uvoľnená a užili si aj veľa zábavy. Ani nevedeli ako a týždeň bol preč...! Hravou formou si tak rozvinuli mnohé zručnosti.

A čo je najdôležitejšie? Aspoň na chvíľu neboli odkázaní len na chladnú obrazovku počítača, ale komunikovali so svojimi spolužiakmi a učiteľmi priamo. Žiadna technika nenahradí kontakt človeka s človekom  a o to sa v škole snažili. Jarné prázdniny v škole využili aj na zútulnenie priestorov školy. Pani učiteľky si vyhrnuli rukávy a obnovili čitateľský kútik a priestor pred telocvičňou vyzdobili tematickými maľbami. V tomto týždni došla  aj zásielka 2 germicídnych žiaričov. Škola ich dostala do daru od Združenia rodičov, ktoré pôsobí pri ZŠ. Jeden žiarič rodičia zabezpečili z vlastných zdrojov a druhý cez grant Nadácie AGEL. Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom a partnerom.