OVEROVANIE PODPISOV, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA:

- overovanie podpisov len pre občanov mesta Krompachy

- právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta Krompachy

- pre vlastníkov nehnuteľností na území mesta Krompachy

pondelok           8:00 - 11:30    12:30 - 15:00

štvrtok               8:00 - 11:30    12:30 - 15:00

 

POKLADŇA:

pondelok             8:00 - 11:30        12:30 - 15:00

streda                 8:00 – 11:30       12:30 - 16:30

piatok                 8:00 - 11:30        12:30 - 13:30

 

MATRIČNÝ ÚRAD

pondelok, utorok:  8:00 - 11:30 hod. 12:30 - 15:00 hod.

streda: 8:00 - 11:30 hod.  12:30 - 16:30 hod.

štvrtok: -----------------------------------

piatok: 8:00 - 11:30 hod.   12:30 - 13:30 hod.

(tel. kontakt 053/447 22 07).

 

Odporúčame občanom aby na komunikáciu s mestským úradom prednostne využili telefonickú, e-mailovú komunikáciu a elektronickú komunikáciu prostredníctvom verejného portálu verejnej správy www.slovensko.sk .

Telefónne čísla a e-mailové adresy zamestnancov nájdete na webovej stránke mesta v sekcii kontakty.

K preberaniu podaní doručovaných na mestský úrad slúži schránka umiestnená na vchode mestského úradu.

 

 

Krompachy,  22. februára 2021

 

Ing. Iveta Rušinová

  primátorka mesta