Mobilné odberné miesto na Kúpeľnej ulici č. 1373/22, Krompachy realizuje odbery v dňoch:

pondelok - sobota v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.,

prestávka na dezinfekciu od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Posledné odbery sa robia do 11:45 hod.  a do 16:15 hod., aby bol zaistený priestor na vyhodnotenie testov.

Upozorňujeme, že na Mobilnom odbernom mieste v priestoroch multifunkčného ihriska pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica č. 1373/22 sa realizujú iba vyšetrenia antigénnymi testami.

Testovanie antigénnymi testami je pre všetkých občanov zdarma.

Mesto Krompachy sa pre väčší komfort záujemcov o antigénové vyšetrenie na COVID-19 rozhodlo spustiť online objednávanie na vyšetrenie na mobilnom odbernom mieste na konkrétny čas.

Objednávací formulár je k dispozícii na stránke korona.gov.sk v časti Požiadavka o vyšetrenie.

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Je potrebné  vyplniť dotazník a následne vám príde potvrdzovacia SMS s údajmi, kedy sa máte dostaviť na odber.

Objednať sa je možné na konkrétny deň, čas odberu systém vygeneruje automaticky podľa voľnej kapacity.

Uprednostení budú tí občania, ktorí sa na antigénové testovanie objednali prostredníctvom objednávkového formulára.