Záujem o prezenčnú formu vyučovania prejavili hlavne žiaci bývajúci v Krompachoch.

Možnosť prezenčného vyučovania v priestoroch školy majú iba žiaci študujúci hru na klavíri, akordeóne, gitare, cimbale, husliach a bicích nástrojoch. Žiaci študujúci spev, dychové nástroje, výtvarný, tanečný a audiovizuálny odbor aj naďalej pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.