Predmetom stavby je rekonštrukcia výhybiek č. 23,24,25,26,27,28,29,30, obnova železničného zvršku, železničného spodku, úprava zabezpečovacieho zariadenia, úprava elektrického ohrevu výhybiek, rušenie výhybiek č. 11,12,19,20, rušenie koľají č. 10 a 12 a úprava trakčného vedenia nad zrušenými koľajami a výhybkami.

Info na stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zst-krompachy-obnova-vyhybiek-ov-c-23-24-25-26-27-28-29-30