Vážení občania,

Mobilné odberné miesto Mesta Krompachy má dennú kapacitu plánovaných odberov 250.

Kapacita odberného miesta je rozdelená na 40 objednaných v intervale 5 min. a 210 objednaných v intervale 2 min. Intervaly sú vygenerované automaticky tak, aby bol vyplnený celkový čas medzi 250 žiadateľov.

Občan sa môže objednať na konkrétny dátum, ale nemôže si vybrať čas, ktorý mu vyhovuje. Čas objednania systém generuje automaticky, podľa voľnej kapacity. Nie každému môže vyhovovať takto pridelený čas a preto sa stáva, že občania sa dostavia v iný čas ako sú objednaní, resp. neprídu vôbec.

Mesto ako prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia MOM Mesta Krompachy zmenu nemôže vôbec ovplyvniť z dôvodu, že sa jedná o systém, ktorý spravuje MZ SR.

Mobilné odberné miesto Mesta Krompachy má povinnosť otestovať aj občanov, ktorí nie sú objednaní, pretože to vyplýva so Zmluvy o spolupráci s MZ SR. V tomto prípade však dochádza k zdržaniu, nakoľko najprv sú otestovaní objednaní občania a potom tí, ktorí sa neobjednali. Týchto občanov je nutné zaregistrovať do systému dodatočne priamo na odbernom mieste.

Problémom sú aj občania, ktorí sú objednaní na iný deň, resp. na iné odberné miesto. V takomto prípade systém nedovoľuje zapísať výsledok testu do systému a je nutný zásah operátorov Ministerstva zdravotníctva SR, pod ktorého správu patrí online objednávací systém na antigénové testovanie.

Mesto Krompachy nie je ani správcom ani administrátorom informačného systému, ktorý slúži na objednávanie sa občanov na antigénové testovanie.

Prosíme občanov, ktorí majú záujem o testovanie v MOM Mesta Krompachy, Kúpeľná 22, aby v maximálnej miere využili objednávací systém, ktorý je na stránke: www.korona.gov.sk

 

Ďakujeme