Na našom mestskom úrade má na starosti tieto „presuny“, narodenia, ale bohužiaľ aj úmrtia, referát evidencie obyvateľov. Každý obyvateľ mesta má pri narodení založenú svoju osobnú kartu, s údajmi o rodičoch, rodinnom stave a o jeho pobyte. S príchodom moderných technológií je okrem týchto kariet, každý údaj evidovaný aj v informačnom systéme SR. Vďaka tomu je práca uľahčená, ale „poctivé“ papierové karty sú neodmysliteľnou súčasťou tejto agendy. Tzv. „živá“ evidencia nám vytvára aktuálny prehľad o obyvateľoch nášho mesta. „Mŕtva“ evidencia, v ktorej na našom úrade evidujeme pohyb osôb od roku 1950, tvorí prehľad o ľuďoch, ktorí sa od nás odsťahovali, zmenili rodinný stav alebo bohužiaľ zomreli.

Vďaka takejto evidencii sa začiatkom každého nového kalendárneho roka poskytujú demografické údaje za minulý rok, ktoré sa zverejňujú na stránke nášho mesta.

Ku 31.12.2020 bol počet obyvateľov v meste Krompachy 8689.

Úplné presné údaje o obyvateľoch by malo priniesť historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľstva SR, ktoré sa začalo 15.2.2021, kde sa občan bude môcť elektronicky sčítať sám alebo za pomoci sčítacieho asistenta

 

2018

2019

2020

Narodenia

141

132

132

Úmrtia

79

73

83

Prisťahovaní

44

66

53

Odsťahovaní

174

214

135

Presťahovaní

230

180

137

Prihlásení na prechodný pobyt

119

93

93