V roku 2020 sa v matričnom obvode Krompachy narodilo 626 novorodencov, chlapcov bolo 343 a dievčat 283. V porovnaní s rokom 2019 je to menej o 169 novorodencov. Dôvodom je uzavretie bývalých priestorov gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktoré v tomto čase prechádza komplexnou rekonštrukciu. V súčasnosti sa gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nachádza v náhradných priestoroch,  ktoré neponúkajú pre budúce mamičky väčšiu kapacitu lôžok, preto je aj menší počet pôrodov. Naša pôrodnica je stále viac a viac vyhľadávaným miestom, kde mamičky zo širokého okolia privádzajú svoje deti na svet, napr. Prešov a okolie, Košice a okolie, Bardejov, Rožňava, Levoča, Svit, Poprad, Svidník, Tatranská Štrba a neposlednom rade máme narodenia detí aj z ďalekej Bratislavy. Najväčší počet novorodencov sme zaznamenali v mesiaci október v počte 70.

ROK

Počet narodení

Z toho dievčat

Z toho chlapcov

2018

757

375

382

2019

795

415

380

2020

626

283

343

Najčastejšie používané mená detí v roku 2020 boli pre dievčatá Ema (Emma), Sofia a Karolína, Kristína, Lucia, Sára a pre chlapcov Martin, Patrik, Sebastián, Markus (Marcus). Medzi netradičné mená v roku 2020 môžeme pre dievčatá zaradiť Lilien, Saskia, Tamia, Ellie,  Lionella, Melisa, Medina, Ashley, Zeynep, Süreyya, Cancu, Chantall a pre chlapcov Xavier, Selim, Emir, Levi, Klaudio, Diego, Rayen, Rodrigo.

Počet sobášov v roku 2020 bolo 38, z toho 17 cirkevných a 21 civilných sobášov.  Oproti roku 2019 počet uzatvorených manželstiev klesol o 7 sobášov, ktoré boli väčšinou v úzkom kruhu najbližšej rodiny a priateľov z dôvodu  šírenia choroby COVID-19. Obyvatelia mesta môžu využiť na matrike v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti mesta Krompachy aj jubilejné sobáše (zlaté, diamantové a iné). V roku 2020 sme vykonali výnimočnú cínovú (ružovú) svadbu.

ROK

Počet uzatvorených manželstiev

Civilné sobáše

Cirkevné sobáše

2018

57

19

38

2019

45

24

21

2020

38

21

17

V roku 2020 sme zaznamenali aj 15 rozvodov manželstiev.

ROK

Počet rozvodov

2018

15

2019

14

2020

15

Každý život má svoj začiatok a tak musí mať aj svoj koniec. Krompašský matričný obvod Krompachy za rok 2020 zaznamenal až 207 úmrtí  z toho  103 mužov a 104 žien, z toho aj z okolitých obcí a miest. Tento počet oproti roku 2019 stúpol o 9 úmrtí. Najviac úmrtí sme zaznamenali v mesiaci december 2020 v počte 33, z čoho väčšiu časť tvorili  úmrtia spôsobene koronavírusom SARS-COV-2.

ROK

Počet úmrtí

Ženy

Muži

2018

187

85

102

2019

198

92

106

2020

207

104

103

Matričný úrad za rok 2020 vydal 3483 duplikátov matričných dokladov. V 178 prípadoch bol vykonaný dodatočný záznam v matrike, z toho určenie otcovstva v počte 168, zmeny a úpravy mena a priezviska v počte 9, osvojenie v počte 1.

V Krompachoch, dňa 8. 2. 2021

Matričný úrad - Krompachy

Námestie slobody č. 1

053 42  Krompachy

tel.:  +421 (0)53 447 22 07

e-mail: matrika@krompachy.sk

web: www.krompachy.sk