Touto cestou chceme vyzvať a posmeliť občanov bytových domov, aby sa zapojili do tohto projektu. Zatiaľ bol adresný zber od bytových domov realizovaný iba raz,  auto prechádzalo mestom podľa zverejneného harmonogramu, no bohužiaľ sa zatiaľ nikto nezapojil. Najbližší zber pre bytové domy bude 16.2.2021.

Aj pri rodinných domoch sme zaznamenali problémy s evidenciou adresného zberu. Preto prosíme občanov, ktorí sa chcú zapojiť do adresného zberu plastov a skla, že je nutné, aby bol rodinný dom (resp. vrecia) viditeľne označený súpisným číslom kvôli identifikácii pri evidencii. V opačnom prípade nie je bohužiaľ možné takéto vrecia zaregistrovať.

Všetko o adresnom zbere nájdete v tomto linku:

https://www.krompachy.sk/clanok/5799/oznam-k-triedenemu-zberu.html#articleRead