Mobilné odberové miesto: 

Priestory Multifunkčného ihriska pod Okruhliskom, Kúpeľná ulica č. 1373/22, Krompachy.

Odbery budú realizované v dňoch:
pondelok - sobota v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.,
prestávka na dezinfekciu od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Testovanie antigénnymi testami je pre všetkých občanov zdarma.