Preto Vás prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme vopred skontrolovali linky a spoje, ktorými plánujete cestovať.