Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu