2. december 2020 od 08:00 hod. do 15:30 hod.:

ul. Banícka štvrť č.d. 19, ul. Maurerova č.d.51, ul. Banská 785/19

3. december 2020 od 08:00 hod. do 15:30 hod.:

ul. Hlavná č.d. 32-36, ul. Družstevná č.d. 3,4

7. december 2020 od 11:00 hod. do 12:30 hod.:

ul. Lesnícka celá, ul. Kúpeľná č.d. 1-7, 15, 16, 18, 20, 21, 31, 32, 34, 361, 431, 1160/5