• počet osôb od 10 rokov do 65 rokov v Krompachoch: 6383
  • počet osôb, ktorí sa zúčastnili na testovaní v Krompachoch: 4165
  • z toho počet pozitívnych osôb: 15

Mesto Krompachy vyjadruje poďakovanie zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, dobrovoľníkom, dobrovoľným hasičom,  príslušníkom OS SR práporu RCHBO Rožňava a príslušníkom OO PZ v Krompachoch, ktorí svojou prácou v prvej línií  zabezpečili zdarný priebeh celoštátneho testovania obyvateľstva v Krompachoch.