Jednotlivé oddelenia mestského úradu je možné kontaktovať:

  • elektronicky prostredníctvom e-mailových adries vedúcich oddelení uvedených na webstránke mesta,
  • v písomnej forme prostredníctvom Slovenskej pošty,
  • v písomnej forme prostredníctvom poštovej schránky pri vstupe na mestský úrad,
  • cez portál slovensko.sk.

 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovanie sa vykonáva len pre občanov mesta Krompachy, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území mesta Krompachy.

Ostatní majú možnosť osvedčenia na obecnom úrade v mieste trvalého pobytu, alebo u notára.

 

Pokladňa mestského úradu

Pokladňa je otvorená:

pondelok, utorok                               08.00 - 11.30 hod.           13.00 - 15.00 hod.

streda                                              08.00 - 11.30 hod.           13.00 - 16.30 hod.

štvrtok                                                                                   13.00 - 15.00 hod.

piatok                                              08.00 - 11.30 hod.           13.00 - 13.30 hod.

Matričný úrad Krompachy

Matrika vybavuje len nevyhnutné záležitosti súvisiace s úmrtím osôb a narodením detí.

Iné matričné doklady a služby integrovaného obslužného miesta (výpis - kataster nehnuteľností, obchodný register, register trestov) matričný úrad vybavuje iba pre občanov z matričného obvodu Krompachy t.j. obyvateľov mesta Krompachy, obce  Slovinky, Kolinovce a Kaľava.

Informácie matrika: 053/ 447 22 07,  matrika@krompachy.sk