Odberné miesto Mestský úrad je zrušené.

Platné  odberné miesta v počte 5 sú nasledovné:

1. Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom - Kúpeľná ulica

2. Základná umelecká škola - Ulica Mikuláša Šprinca 5

3. Hasičská zbrojnica - Maurerova ulica 29

4. Gymnázium Krompachy - Lorencova ulica 46

5. Zberný dvor - Hornádska ulica 49

 

Odporúčame občanom, aby navštevovali jednotlivé odberné miesta podľa príslušných ulíc a časového harmonogramu podľa prvého písmena priezviska.