Prezidentka ponúkla pomoc nielen v tejto ťažkej situácii, ale prisľúbila, že sa obráti na príslušných ministrov, aby sa kompetentné orgány začali vážne zaoberať protipovodňovými opatreniami na rieke Hornád a údržbou toku Slovinského potoka. Prezidentka sa zaujímala aj o to, ako obyvatelia Krompách zvládajú boj s koronavírusom. Všetkým v tomto náročnom období zaželala veľa síl a najmä pevné zdravie. 

Primátorka Iveta Rušinová sa prezidentke poďakovala za prejavený záujem o naše mesto a pozvala ju na návštevu Krompách. Prezidentka pozvanie prijala a ubezpečila primátorku, že naše mesto v budúcnosti rada navštívi. 

Teší nás, že Krompachy neostávajú bokom a okrem pani prezidentky prejavil záujem pomôcť nášmu mestu aj prezident Hasičského a záchranného zboru, plk. Ing. Pavol Mikulášek, ktorý prostredníctvom  HaZZ v Spišskej Novej Vsi koordinoval záchranárske práce."