Požiadavku môžete nahlásiť v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na telefónnom čísle: 0918 963 516.

Služba je bezplatná, občan zaplatí cenu dodaného tovaru a jednorazovú tašku.

Potraviny sa dodávajú prednostne v hygienickom balení (balený chlieb, vákuovo balené mäsové výrobky a pod.)

V prípade rovnakého tovaru od viacerých dodávateľov, vyberieme najlacnejší.

 

Občanom v karanténne bude donáška odovzdaná pred dvere bez osobného kontaktu.

Dodávku nákupu budú realizovať zamestnanci mesta, ktorí sa budú identifikovať služobnými preukazmi.

Apelujeme na občanov, aby svoje príbytky otvárali až po overení osoby, ktorá nákup realizuje.

O doručení tovaru  a sume nákupu bude občan informovaný pred doručením na telefónnom čísle z ktorého bola prijatá objednávka.

 

Občania v karanténe zasielajú peniaze dopredu prevodom:

Bankové spojenie:               VÚB a.s.

Číslo účtu:                          3580458459/0200

IBAN:                                 SK57 0200 0000 0035 8045 8459

Variabilný symbol:               19

Do poznámky uviesť meno pre koho je zabezpečovaná donáška.

 

Obraciame sa na občanov nášho mesta, ak potrebujú pomoc so zadovážením nákupov, aby sa na mesto obracali priamo telefonicky, sms správou, e-mailom, resp. osobne prostredníctvom ich známych a nie odkazmi cez rôzne sociálne siete. Primátorka mesta a ani zamestnanci  mesta z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nesledujú sociálne siete počas pracovnej doby.

Všetky kontakty zamestnancov a taktiež primátorky a zástupcu primátorky sú zverejnené na našej webovej stránke mesta. V prípade, že niekto potrebuje pomoc  stačí zavolať na hociktoré zverejnené telefónne číslo.

Primátorka mesta a ani zamestnanci mesta nie sú informovaní, ktorí občania sú v karanténe a ani kto potrebuje  pomoc s nákupmi.