s odberným miestom Banská ulica č. 785/19, časť Dolina  č.d. 24, 29, 31, 32, 34 - 38, 43 - 46, 185 v termíne 22. októbra 2020 od 10:00 hod. do 12:30 hod.

s odberným miestom Maurerova ulica č. 29 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom Mikuláša Šprinca č. 5 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom Námestie slobody č.2 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom Partizánska ulica č.8 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom celá ulica Horská, celá ulica Sadová, celá ulica Partizánska, celá ulica Turistická, celá ulica Cintorínska okrem Ski Plejsy,  v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom Robotnícka ulica č.d. 21,23-33, 35-42 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom Veterná ulica č.d. 30-47 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom Hlavná ul. č.d. 25,26 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom ul. Mikuláša Šprinca č.d. 1, 2,4-6 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom Námestie slobody  č.d. 2,4,6,8,14,16,18,20,28,32 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

s odberným miestom Maurerova ulica  č.d. 14, 16, 20-35, 51, 60,61,992 v termíne 29. októbra 2020 od 10:00 hod. do 14:30 hod.