Projekty študentov budú zverejnené pred mestským úradom v Krompachoch a v digitálnej podobe na webovom sídle mesta Krompachy a na oficiálnej facebookovej stránke mesta Krompachy.

K dispozícii máte štyri projekty, ktoré sú očíslované a k jednotlivým projektom je opis.

Svoj hlas môžete odovzdať osobne počas úradných hodín pred mestským úradom alebo elektronicky na webovom sídle mesta Krompachy. Hlasovanie sa uskutoční v termíne od 18. – 25. septembra 2020 do 14:00 hod..  

Víťaz najlepšieho projektu bude známy 25. septembra 2020.