Materská škola na Hlavnej ulici má k dispozícii dve budovy. Hlavná budova má maximálnu kapacitu 70 detí. V roku 2011 prešla rekonštrukciou vedľajšia budova, v ktorej bola kedysi umiestnená špeciálna základná škola. Touto rekonštrukciou sa zvýšila kapacita materskej školy o 25 detí.

Celková kapacita v tomto školskom roku je 95 detí a obsadenosť je 92 detí. V materskej škole sú tohto času umiestnené 3 deti so zdravotným postihnutím, ktorým sú pridelení asistenti učiteľa. Ak je v triede dieťa so zdravotným postihnutím, počet detí v triede sa znižuje o jedno dieťa.

 

Základná škola s materskou školou Maurerova sídli v dvoch budovách. V roku 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia pavilónu „D“ v základnej škole s materskou školou na Maurerovej ulici.  Na prízemí mesto zriadilo detské jasle, ktoré v súčasnosti prevádzkuje pán Kiš. Kapacita detských jaslí je 10 detí.

Na poschodí vznikla materská škola s dvoma oddeleniami s kapacitou 50 detí. Naplnenosť v materskej škole je 36 detí a do škôlky boli prijaté aj deti do troch rokov. Počet detí v triede sa znižuje o jedno dieťa, ak je v triede dieťa do 3 rokov.

Súčasťou materskej školy na Maurerovej ulici je aj materská škola na Robotníckej ulici, ktorá bola zrekonštruovaná v tomto roku. Pred rekonštrukciou bola kapacita materskej školy 30 detí, ktorá sa navýšila o 20 detí. Celková kapacita po rekonštrukcii je 50 detí a v tomto školskom roku je obsadenosť 43 detí.

Budova materskej školy na ulici SNP je v súčasnosti v rekonštrukcii. Kapacita materskej školy aktuálne predstavuje 48 detí a po rekonštrukcii bude celková kapacita 112. V rámci rekonštrukcie sa opraví pôvodná budova a vybuduje sa prístavba.

Pred rozširovaním kapacít, t.j. do roku 2011 bolo možné v materských školách na území mesta umiestniť 148 detí. Od roku 2011 sa postupne kapacita v materských školách zvýšila na 243 detí. Od budúceho školského roku, kedy sa ukončí rekonštrukcia materskej školy na ulici SNP, bude kapacita 307 detí. To znamená, že za desať rokov sa kapacita materských škôl v meste zvýši o 159 detí.

Počas tohto obdobia sa v roku 2014 v meste obnovila činnosť detských jaslí a v súčasnosti sa mesto pripravuje na vybudovanie ďalších jaslí pri základnej umeleckej škole na ulici M. Šprinca. Mestu boli schválené finančné prostriedky z fondov Európskej únie a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.