Od konca II. svetovej vojny ubehlo 75 rokov a generácia, ktorá vo vojne stratila svojich najbližších, priateľov alebo známych už pomaly vymiera. Preto je mimoriadne dôležité využiť všetky možné prostriedky na to, aby ani po vymretí účastníkov tohto obdobia sa nezabudlo, aké hrozné veci dokážu ľudia vykonať ľuďom. V roku 1941 bol vtedajšou vládou prijatý tzv. Židovský kódex, ktorý zahŕňal vtedajšiu protižidovskú legislatívu.

Téma Židov žijúcich v Krompachoch je spojená s hospodárskym rastom mesta ako aj tragickými udalosťami druhej svetovej vojny. Po roku 1869 sa po prvýkrát uvádza, že v Krompachoch ich žilo zhruba 67. Ich počet však v roku 1881 klesol na 22 a v roku 1890 dokonca len na sedem. No v nasledujúcom období už hovoríme o stovkách židovských obyvateľov: v roku 1900 ich tu žilo 321 a o desať rokov neskôr 427.

Krompachy mali aj priestrannú synagógu, ktorá bola dokončená začiatkom 20. storočia na Mlynskej ulici. Vedľa nej stál obecný dom, v ktorom bola ľudová škola, mikve a pekáreň macesu. V súčasnosti na tomto mieste stojí pamätník obetiam holokaustu.

Po vzniku ČSR sa v Krompachoch prihlásilo k židovskému vierovyznaniu približne 390 obyvateľov. Vznikom vojnového Slovenského štátu v roku 1939 sa Židia stali objektom systematických represálií. Mnohí sa z mesta vysťahovali. No už začiatkom novembra 1938 gardisti násilne vyviezli z Krompách na novoutvorené maďarsko-československé hranice 53 Židov. Mnohých okradli a keď sa z nich väčšina vrátila domov, neustále ich obmedzovali.

Po politickej a ekonomickej izolácii a po úplnom vyradení z verejného života sa v apríli a máji 1942 naplnil tragický osud Židov v meste. Členovia  Hlinkovej gardy začali s ich totálnou deportáciou. Prvými, ktorými tieto strašné udalosti v Krompachoch začali, boli dievčatá a mladé ženy. Bolo to 27. marca 1942. Približne štyridsať ich odvliekli do Spišskej Novej Vsi a cez zberný tábor v Poprade deportovali do vyhladzovacieho tábora Osvienčima.

Z Krompách bolo v prvej etape odvlečených 110 občanov, postupne ich nasledovali ďalší, dokonca ešte krátko pred oslobodením príslušníci nemeckej domobrany deportovali z mesta aj posledných Židov.

Po oslobodení Krompách sa do mesta vrátil len zlomok niekdajšieho židovského obyvateľstva. 272 Židov zahynulo. V roku 1948 bolo evidovaných 15, ktorí prežili. Väčšina z nich sa však v roku 1949 vysťahovala do Izraela a ďalších štátov. Synagóga bola zbúraná a Židia sa z Krompách odsťahovali.

V Deň obetí holokaustu a rasového násilia vzdávame úctu našim židovským spoluobčanom a miliónom nevinných ľudí, starých, mladých, mužov, žien a detí, ktorých zavraždili v koncentračných táboroch. Nech pre budúce generácie bude varovným prstom, mementom, aby už nikdy viac nepripustili, aby sa nacistické besnenia zopakovali.