V školskej kuchyni na Maurerovej ulici počas mesiaca jún 2020, kedy bola školská dochádzka na báze dobrovoľnosti, vydali denne 330 obedov pre žiakov a zamestnancov školy, ako aj pre detské jasle. Kuchárky k svojej práci potrebujú rôznych technických pomocníkov, aby pripravované pokrmy spĺňali prísne hygienické normy a boli predovšetkým zdravé a chutné.

V rámci skvalitnenia stravovania poskytlo mesto Krompachy Základnej škole s materskou školou na Maurerovej ulici pre školskú jedáleň finančné prostriedky na zakúpenie konvektomatu v hodnote 14 505,60 eur a nerezový odsávač pár za 2 476,81 eur.

Do kuchyne pribudli moderné zariadenia, pretože štát zabezpečuje bezplatnú stravu pre všetkých žiakov. Nový konvektomat s vyšším výkonom zabezpečí prípravu jedál pre 400 stravníkov, skráti čas prípravy obedov a uľahčí tak prácu kuchárkam, ktoré môžu pripravovať nielen jedlá na pare, ale aj iné druhy jedál ako napríklad múčne, pečené alebo mäsité.