P O Z V Á N K A 

 

Mesto Krompachy ako organizátor spomienkového stretnutia občanov pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania pozýva Vás

dňa 28. augusta (piatok) o 13.30 hod.

pred budovou MsÚ Krompachy na Námestí slobody

k slávnostnému aktu kladenia vencov a kytíc.