Na základe rozhodnutia Ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v súlade s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

  

Mesto Krompachy ako zriaďovateľ

 

rozhodol od 1. júla 2020 obnoviť činnosť Centra voľného času PRIMA, SNP 39, Krompachy

 

  

Čas prevádzky je stanovený v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.

 

Špecifické podmienky:

  • riaditeľ školy vydá  a zverejní pokyny upravujúce podmienky, ktoré sa týkajú prevádzky a vnútorného režimu a zaistenia bezpečnosti a ochrany detí a žiakov
  • riaditeľ školy zabezpečí na vchodových dverách zverejnenie oznamu, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktorí by mohli zodpovedať príznakom COVID -19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy

 

V Krompachoch, dňa 30.6.2020 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Ing. Iveta Rušinová, v. r.

                                                                                                                                                                                                       primátorka mesta