"Modernizácia železničnej trate Žilina  - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak"

 

Zverejnené dňa:  17.06.2020 

Zvesené dňa:        01.07.2020