Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte do 19. júna 2020 na adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

alebo na e-mailovú adresu pripomienky.cp@slovakrail.sk s kópiou mailu miroslav.fazekas@vucke.sk

 

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke https://www.zssk.sk.

Cestovné poriadky vlakovej dopravy sú uverejnené aj na stránke Železníc Slovenskej republiky a na internetovej stránke https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/zeleznicna-osobna-regionalna-doprava.html