V súvislosti s rekonštrukciou križovatky budú spojené aj dopravné obmedzenia, preto žiadame občanov mesta o ohľaduplnosť a opatrnosť pri prechádzaní križovatkou.