3. jún 2020 od 12:10 hod. do 15:00 hod.:


- celá časť Stará maša

- celá ulica J. Jesenského okrem garáží

- Trangusova ulica č.d. 13, 15, 17

- ulica SNP č.d. 48, 50