Každá osoba vstupujúca na trhovisko musí dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

  • vstup a pobyt na trhovisku sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do trhoviska je každý povinný aplikovať dezinfekciu na ruky,
  • každý je povinný zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
  • počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy, t. j. maximálne 5 osôb,
  • pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. sa vstup na trhovisko umožňuje iba osobám nad 65 rokov.