Žiadame o dodržiavanie čistoty a poriadku všetkých obchodníkov, majiteľov prevádzok na území mesta Krompachy aby zabezpečili čistotu a poriadok v okolí svojich prevádzok.

Zdôrazňujeme, že všetci aktivační pracovníci sú v karanténe, preto je na nás občanoch mesta, aby sme udržali poriadok a čistotu v meste.

 

Čo si sami urobíme (neporiadok), to budeme mať.

A nie len počas týchto sviatkov.