Rúška sa dajú opakovane používať. Mesto sa aj takouto formou snaží zabezpečiť ochranu  najzraniteľnejšej skupiny občanov.