Požiadavku môžete nahlásiť v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na telefónnom čísle: 0918963514.

Donášková služba bude zabezpečená dvakrát v týždni – utorok a piatok.

Služba je bezplatná, občan zaplatí cenu dodaného tovaru a jednorazovú tašku.

Potraviny sa dodávajú prednostne v hygienickom balení (balený chlieb, vákuovo balené mäsové výrobky a pod.)

V prípade rovnakého tovaru od viacerých dodávateľov, vyberieme najlacnejší.

Pri preberaní nákupu ste povinní používať ochranné prostriedky (rúško, prípadne iná ochrana tváre, rukavice).

Občanom v karanténne bude donáška odovzdaná pred dvere bez osobného kontaktu.

Dodávku nákupu budú realizovať zamestnanci mesta, ktorí sa budú identifikovať služobnými preukazmi.

Apelujeme na občanov, aby svoje príbytky otvárali až po overení osoby, ktorá nákup realizuje.

O doručení tovaru  a sume nákupu bude občan informovaný pred doručením na telefónnom čísle z ktorého bola prijatá objednávka.

Občan odovzdáva peniaze (podľa možností presnú sumu) pri prebratí nákupu.

Občania v karanténe zasielajú peniaze dopredu prevodom:

Bankové spojenie:               VÚB a.s.

Číslo účtu:                          3580458459/0200

IBAN:                                 SK57 0200 0000 0035 8045 8459

Variabilný symbol:               19

Do poznámky uviesť meno pre koho je zabezpečovaná donáška.